Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 10
Hôm nay: 688
Trong tuần: 2629
Trong tháng: 12782
Tổng: 6167029

         Home > Tình Huống Đấu Thầu >
 Cách tính chi phí quản lý với dự án có nhiều công trình Cách tính chi phí quản lý với dự án có nhiều công trình , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 Cách tính chi phí quản lý với dự án có nhiều công trình


Chi phí quản lý dự án của các công trình trong dự án được phê duyệt bằng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) nhân với định mức tỷ lệ phần trăm (%) của dự án được phê duyệt.

Bà Nguyễn Thị Huế (Hải Phòng) đang gặp vướng mắc trong việc xác định chi phí quản lý dự án bao gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau khi lập tổng mức đầu tư và dự toán công trình thuộc dự án nhóm A, cụ thể như sau:
 

Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị.

Tổng mức đầu tư: 9.798 tỷ đồng, bao gồm 4 công trình:

+ Cầu vượt sông là công trình giao thông, cấp đặc biệt có giá trị 2.000 tỷ đồng.

+ Hệ thống giao thông chính là công trình giao thông đô thị, cấp I có giá trị 1.800 tỷ đồng.

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật là công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp I có giá trị 2.200 tỷ đồng.

+ Đê sông là công trình thủy lợi, đê sông cấp III có giá trị 500 tỷ đồng.

Theo quy định tại Điểm 3, Khoản 1, Phần I - Định mức chi phí quản lý dự án kèm theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017, “Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 1 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt.

Chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu (trường hợp dự án được quản lý theo các gói thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán công trình hoặc của dự toán gói thầu”.

Theo quy định tại Điểm 3, Khoản 1, Phần I - Định mức chi phí quản lý dự án kèm theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017, “Trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án được xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần”.

Trên cơ sở hướng dẫn nêu trên, bà Huế đã tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư bằng tổng chi phí quản lý dự án của 4 của công trình, cụ thể như sau:

+ Cầu vượt sông là công trình giao thông, cấp đặc biệt: 0,743% tương ứng với giá trị xây dựng + thiết bị 2.000 tỷ đồng.

+ Hệ thống giao thông chính là công trình giao thông đô thị, cấp I: 0,751% tương ứng với giá trị xây dựng + thiết bị 1.800 tỷ đồng.

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật là công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp I: 0,735% tương ứng với giá trị xây dựng + thiết bị 2.200 tỷ đồng.

+ Đê sông là công trình thủy lợi, đê sông cấp III: 0,803% tương ứng với giá trị xây dựng + thiết bị 500 tỷ đồng.

Tương tự như cách tính đối với tổng mức đầu tư nêu trên, khi lập dự toán công trình xây dựng đối với 4 công trình nêu trên bà cũng tính chi phí quản lý dự án như vậy, cụ thể:

+ Định mức chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình xây dựng cầu vượt sông: 0,743% tương ứng với giá trị xây dựng + thiết bị 2.000 tỷ đồng.

+ Định mức chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình xây dựng hệ thống giao thông chính: 0,751% tương ứng với giá trị xây dựng + thiết bị 1.800 tỷ đồng.

+ Định mức chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 0,735% tương ứng với giá trị xây dựng + thiết bị 2.200 tỷ đồng.

+ Định mức chi phí quản lý dự án trong dự toán công trình xây dựng đê sông: 0,803% tương ứng với giá trị xây dựng + thiết bị 500 tỷ đồng.

Bà Huế hỏi, cách xác định chi phí quản lý dự án đối với dự án nhóm A bao gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau như nêu trên có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Mục I, Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD thì chi phí quản lý dự án của các công trình trong dự án được phê duyệt bằng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) nhân với định mức tỷ lệ phần trăm (%) của dự án được phê duyệt.

       Các Tin khác
  + Đơn vị nào thẩm định dự toán khảo sát xây dựng? (05/09/2019)
  + Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? (05/09/2019)
  + Nguyên tắc xác định chi phí tư vấn dự án (05/09/2019)
  + Điều kiện làm giám sát trưởng công trình (05/09/2019)
  + Nguyên tắc xác định chi phí tư vấn dự án (05/09/2019)
  + Ban QLDA chuyên ngành có được giám sát thi công không? (05/09/2019)
  + Nhà thầu được chỉ định không bắt buộc có tên trong Hệ thống (05/09/2019)
  + Thông Tư Số: 04/2019/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019 (05/09/2019)
  + Cá nhân không có chứng chỉ hoạt động đấu thầu có được đánh giá hồ sơ dự thầu không? (05/09/2019)
  + Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu có cần Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu? (05/09/2019)
  + Nhà thầu chào hai đơn giá cho cùng một việc có bị loại? (29/05/2019)
  + Giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách (29/05/2019)
  + Nhà thầu bổ sung nhân sự thế nào là hợp lệ? (29/05/2019)
  + Nhà thầu được chỉ định không bắt buộc có tên trong Hệ thống (29/05/2019)
  + Quy định về nhân sự chủ chốt khi dự thầu (18/04/2019)
  + Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có bị loại? (18/04/2019)
  + Sai sót không cơ bản không phải là cơ sở để loại bỏ nhà thầu (18/04/2019)
  + Căn cứ chia dự án thành nhiều gói thầu (18/04/2019)
  + Đơn dự thầu có cần chữ ký của tất cả nhà thầu liên danh? (18/04/2019)
  + Nhà thầu có được bổ sung lại giấy ủy quyền? (18/04/2019)

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 Trụ sở: Số 108 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội
VPGD: P1606, Tầng 16, tòa nhà FS FIVE SEASON, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

                 Tel: 0976.464.688  
 Email: 
phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://pta.edu.vn