Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
TƯ VẤN ĐẦU THẦU
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐĂNG KÝ BÊN MỜI THẦU
KHÓA HỌC
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
Văn bản pháp quy
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Khóa Học Đấu Thầu
Các khóa học nghành xây dựng
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
HOTLINE ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976464688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 2
Hôm nay: 9
Trong tuần: 455
Trong tháng: 1281
Tổng: 8986972

         Home > Tình Huống Đấu Thầu >
 Đấu thầu qua mạng: 3 thông tin quan trọng cần nắm Đấu thầu qua mạng: 3 thông tin quan trọng cần nắm , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

Đấu thầu qua mạng: 3 thông tin quan trọng cần nắm

Hoạt động đấu thầu qua mạng đang ngày càng trở nên phổ biến, phần lớn các gói thầu hiện nay đều được thực hiện qua mạng. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về đấu thầu qua mạng được Cty Chúng Tôi tổng hợp.

1. Đấu thầu qua mạng là gì?

Đấu thầu qua mạng được hiểu là đấu thầu thực hiện thông qua việc sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (theo khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13).

Trong đó, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý nhằm 02 mục đích:

1- Quản lý thông tin về đấu thầu;

2- Thực hiện đấu thầu qua mạng.

Như vậy, đấu thầu qua mạng chính là tổ chức các hoạt động đấu thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Gói thầu nào phải đấu thầu qua mạng?

Thực hiện đấu thầu qua mạng là một trong những ưu tiên về cải cách đấu thầu nói chung và đấu thầu mua sắm công nói riêng. Theo Điều 29 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, chủ đầu tư, bên mời thầu phải tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình sau:

Năm 2021:

100% gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu ≤ 10 tỷ đồng; thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu ≤ 20 tỷ đồng.

Lưu ý:

Không tổ chức đấu thầu qua mạng đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng/các gói thầu có tính đặc thù.

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng các hình thức này.

Từ năm 2022 - năm 2025:

 

- Tối thiểu 70% các gói thầu thuộc quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu 2013;

 Thứ Tư, 29/09/2021 - 09:30

Tăng giảm font chữ: 

Đấu thầu qua mạng: 3 thông tin quan trọng cần nắm

Hoạt động đấu thầu qua mạng đang ngày càng trở nên phổ biến, phần lớn các gói thầu hiện nay đều được thực hiện qua mạng. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về đấu thầu qua mạng được tổng hợp

Theo đó, tính tới thời điểm hiện nay (năm 2021), 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu ≤ 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu ≤ 20 tỷ đồng phải thực hiện đấu thầu qua mạng.

Ngoại trừ trường hợp gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hay gói thầu có tính đặc thù.

3. Hướng dẫn đăng ký đấu thầu qua mạng đơn giản


3.1. Hồ sơ đăng ký đấu thầu qua mạng

Theo Quyết định 1779/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020, hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm:

- Đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư (đã có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của đơn vị);

- Bản chụp Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể)/tài liệu tương đương khác;

- Bản chụp CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư;

- Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư đã đăng ký và có thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn thì không phải nộp các tài liệu nêu trên, trừ đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư.
 

3.2. Trình tự, thủ tục thực hiện

Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

- Nhà thầu, nhà đầu tư sử dụng máy tính tự đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

- Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống;

Nhà thầu, nhà đầu tư có thể gửi hồ sơ đăng ký theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia hoặc gửi trên Hệ thống.

Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

Bước 3: Nhận chứng thư số trên mạng

Bước 4: Đăng ký người sử dụng chứng thư số trên mạng.

Nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp chứng thư số tham gia đấu thầu qua mạng.

Chú ý:

- Nhà thầu nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến trên Hệ thống bằng cách:

+ Hoàn thiện đơn đăng ký, lấy chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của đơn vị.

+ Vào Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký, đính kèm bản mềm bộ hồ sơ đăng ký và nộp trên Hệ thống.

+ Không cần gửi hồ sơ đăng ký bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.
 

3.3. Chi phí tham gia đấu thầu qua mạng

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, tùy thuộc vào tư cách tham gia đấu thầu, nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đấu thầu qua mạng phải nộp các khoản chi phí sau:

- Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp 01 lần khi đăng ký): 550.000 đồng (đã bao gồm VAT);

- Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp hàng năm, không kể năm đăng ký): 550.000 đồng (đã bao gồm VAT);

- Chi phí nộp hồ sơ dự thầu: 330.000 đồng/gói (đã bao gồm VAT);

- Chi phí nộp hồ sơ đề xuất: 220.000 đồng/gói (đã bao gồm VAT);

- Chi phí đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển: 330.000 đồng/gói thầu/thứ tiếng (đã bao gồm VAT);

- Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng: 165.000 đồng/gói thầu/thứ tiếng (đã bao gồm VAT);

- Chi phí đăng tải thông báo mời thầu: 330.000 đồng/gói thầu/thứ tiếng (đã bao gồm VAT);

- Chi phí đăng tải danh sách ngắn: 165.000 đồng/gói thầu/thứ tiếng (đã bao gồm VAT).
 

3.4. Một số lưu ý khi thực hiện đấu thầu qua mạng

- Các doanh nghiệp lần đầu tham gia phải đọc kỹ hướng dẫn về tham dự đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và nên thử dự thầu trên hệ thống (có nhiều mã cho phép nhà thầu tham dự thử).

- Nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tham dự thầu tối thiểu trước 01 ngày so với thời điểm đóng thầu để tránh gặp lỗi trong quá trình thực hiện.

- Máy tính tham gia dự thầu nên cài đặt các phần mềm như Ultraview hay Teamview nếu khi có vấn đề xảy ra có thể gọi khẩn cấp lên tổng đài Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để được hỗ trợ can thiệp, điều khiển máy tính từ xa kịp thời.

- Đặc biệt lưu ý, đối với các hồ sơ đã được scan nên lưu dưới dạng PDF và có dung lượng nhỏ <4MB và chia theo từng loại văn bản, tên file để không dấu. Các file đính kèm không cài mật khẩu, không được chứa virus, nếu không sẽ bị coi là không nộp file đính kèm.

- Sau khi gửi hồ sơ phải vào lại hệ thống để kiểm tra lại trạng thái của hồ sơ, nếu hệ thống hiển thị “xác nhận đã gửi” tức là hồ sơ đã được gửi đi thành công.

Trên đây là 3 thông tin quan trọng về đấu thầu qua mạng, nếu cần hỗ trợ thêm bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ LÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN HẠNG 1, HẠNG 2, HẠNG 3

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TỔ CHỨC

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁ NHÂN

Đấu Thầu Nâng Cao

Đấu Thầu Qua Mạng

Thẩm Định Thầu

Đăng Ký Nhà Thầu

Đăng Ký Chứng Thư Số Nhà Thầu

Đăng Ký Chứng Thư Số

Chỉ Huy Trưởng

Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình

Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

An Toàn Lao Động

Cấp chứng nhận kiểm định máy móc thiết bị 

Sơ Cấp Cứu

 Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy

Lập Và Quản Lý Dự Án CNTT

Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT

Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

Ôn Thi Hành Nghề Đấu Thầu

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát

Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Tổ Chức Hạng 1, Hạng 2

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ CHO CÔNG NHÂN

TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC THỢ 3/7, 4/7, 5/7

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUỂ-QUYẾT TOÁN THUẾ

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, CAO HỌC

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

TƯ VẤN ĐẤU THẦU

LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU

LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Hotline: 0976.464688

 


       Các Tin khác
  + Hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu thầu không? (06/10/2021)
  + Hộ kinh doanh cá thể có đủ tư cách tham dự thầu không ? Những bất cập của hộ kinh doanh cá thể (06/10/2021)
  + Mất mật khẩu hoặc mất thư mục chứng thư số thì phải làm sao? (06/10/2021)
  + Hiện nay tôi đang làm chủ một hộ kinh doanh. Để mở rộng hoạt động kinh doanh hơn nữa, tôi muốn đăng ký thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ thì có được hay không? (06/10/2021)
  + Khi nào doanh nghiệp biết đã hoàn thành thủ tục đăng ký qua mạng điện tử? (06/10/2021)
  + Chi phí đối với nhà thầu nước ngoài là bao nhiêu? (06/10/2021)
  + Nhà thầu phải nộp các chi phí gì khi sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia? (06/10/2021)
  + Hồ sơ đăng ký thêm chứng thư số cần nộp gồm những giấy tờ gì? (06/10/2021)
  + Gia hạn chứng thư số như thế nào? (06/10/2021)
  + Đăng ký Nhà thầu khi số ĐKKD ít hơn 6 số? (06/10/2021)
  + Yêu cầu đối với đường truyền Internet khi sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (06/10/2021)
  + Mất mã phê duyệt đăng ký phải làm sao? (06/10/2021)
  + Mã phê duyệt đăng ký dùng để làm gì? (06/10/2021)
  + Người dùng mất mật khẩu chứng thư số hoặc mất chứng thư số thì làm thế nào? (06/10/2021)
  + Thời gian nhận chứng thư số (06/10/2021)
  + Đăng ký bằng số ĐKKD của công ty nhưng Hệ thống báo số ĐKKD đã tồn tại thì phải làm thế nào? (06/10/2021)
  + Email hỗ trợ của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (06/10/2021)
  + Đối với trường hợp nào thì hồ sơ đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa được phê duyệt ? (06/10/2021)
  + Người dùng có đổi được mật khẩu chứng thư số không? (06/10/2021)
  + Một đơn vị có thể đăng ký bao nhiêu chứng thư số? (06/10/2021)

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

  Trụ sở: 26 Ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội ( cạnh Royal city)
VPGD: P1606, Tầng 16, tòa nhà FS FIVE SEASON, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

                 Tel: 0976464688
 Email: 
phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://pta.edu.vn