Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 7
Tổng: 5176900

         Home > Giới thiệu >
 Quyết định được phép đào tạo giám sát ,đánh giá dự án đầu tư Quyết định được phép đào tạo giám sát ,đánh giá dự án đầu tư , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

             BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         -----------------                                  Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc     

                     Số : 315/QĐ - BKH&ĐT                           ----------------------     

                                                                                Hà nội ngày 16 tháng 3 năm 2012  

Quyết Định

Về việc công nhận cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ quyết định số116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của chính phủ quy định chức năng và nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấuvà tổ chức của Bộ kế hoạch và đầu tư

Căn cứ vào nghị số 113/2009 NĐ - CP ngày 15/12/2009  của chính phủ về giám sát đánh giá dự án đầu tư

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/10/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Căn cứ quyết định số 116/QĐ-BKHĐT  ngày 06/02/2012 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc ban hành quy định xem xét công nhận cơ sở đào tạo và giảng viên đánh giá dự án đầu tư đáp ứng tại Thông tư 23/2010/TT-BKH ngày 13/10/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Quyết định

Điều 1 : Công nhận cơ sở đào tạo ( kèm theo danh sách) có đủ điều kiện là chuẩn là cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư.

Điều 2 : Các cơ sở đánh giá dự án đầu tư có tên tại điều 1 có trách nhiệm :

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo đúng quy định tại Thông tư

23/2010/TT-BKH ngày 13/10/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

- Đựoc sử dụng dấu nổi theo quy định khi cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4 : Các Ông Vụ Trưởng Vụ Giám sát thẩm định đầu tư. Chánh Văn phòng Bộ , Giám đốc trung tâm tin học và Giám đốc Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư có tên tại điều 1 chịu chắch nhiệm thi hành quyết định này.

- Nơi nhận                                                                            TL.BỘ TRƯỞNG

- Như điều 4                                                                           VỤ GIÁM SÁT

- Lưu vp, GS&ĐGDAĐT                                                   VỤ  GS&ĐGDAĐT

                                                                                                    Đã ký

                                                                                            Nguyễn Xuân Từ

 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

( Kèm theo quyết định Số : 315/QĐ - BKH&ĐT ngày 16/03/2012  )

-------------------------------

Danh sách đủ tiêu chẩn là cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư gồm : Công ty CP đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội

 


       Các Tin khác
  + HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU (22/04/2018)
  + ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU (22/04/2018)
  + Lịch khai giảng các chương trình đào tạo của Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội (14/03/2018)
  + 13/4/2018 Mở Lớp Ôn Thi Sát sạch Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (14/03/2018)
  + Giới thiệu (13/07/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo giám sát thi công xây dựng công trình (10/07/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (10/07/2013)
  + Quyết định được phép tổ chức đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao (12/04/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo định giá xây dựng (12/04/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/