Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
KHÓA HỌC
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0917951558
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 1
Hôm nay: 75
Trong tuần: 883
Trong tháng: 550
Tổng: 7769140

         Home > Tình Huống Đấu Thầu >
 Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt?


Chi tiết câu hỏi :

Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã có hiệu lực. Liên quan đến ngành giao thông có 2 quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới đường bộ (do Bộ GTVT và UBND thực hiện trong quy hoạch tỉnh) và quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Bộ GTVT thực hiện). Việc quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ, theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP và Thông tư 50/2015/TT-BGTVT thì UBND tỉnh thực hiện; tuy nhiên quy hoạch mạng lưới đường bộ do UBND thực hiện trong quy hoạch tỉnh chỉ quy định chung chung các nội dung. Xin hỏi, quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ thuộc loại quy hoạch nào, do ai thực hiện, cách thức thực hiện như thế nào?
 
Trả lời :

Bộ GTVT trả lời vấn đề này như sau:
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch (có hiệu lực từ 1/1/2019) có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ, phần liên quan đến các quy định quy hoạch đường bộ, quy hoạch vùng, theo đó:

- Về quy hoạch mạng lưới đường bộ: Bộ GTVT tổ chức lập quy hoạch mạng lưới đường bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

UBND cấp tỉnh tổ chức lập phương án phát triển mạng lưới đường bộ trong quy hoạch tỉnh căn cứ vào quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch vùng.

- Về quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Bộ GTVT tổ chức lập quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm nhiều nội dung, trong đó có nội dung xác định cụ thể các điểm giao cắt, hệ thống trạm dừng nghỉ, công trình phụ trợ khác.

Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch có quy định (Điều 27): Các quy hoạch về GTVT đã được phê duyệt có phạm vi, quy mô tương đương các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định của Nghị định này được thực hiện, điều chỉnh cho đến khi các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định này.

Như vậy, hiện nay theo quy định mới nêu trên thì không còn quy định riêng các điểm đấu nối vào quốc lộ do UBND các tỉnh phê duyệt như trước đây nữa, mà các nội dung quy hoạch liên quan đến quốc lộ (bao gồm các điểm giao cắt, đầu nối…) sẽ nằm trong quy hoạch nêu trên do Bộ GTVT tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình triển khai các quy định nêu trên, ngành GTVT còn gặp nhiều tồn tại, vướng mắc. Vì vậy Bộ GTVT đã có Văn bản số 6452/BGTVT-KHĐT ngày 10/7/2019 gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị báo cáo Chính phủ xem xét, xử lý các tồn tại của Bộ GTVT trong việc triển khai các quy định của pháp luật về quy hoạch.

Trong danh mục các quy hoạch liên quan đến đường bộ, Bộ GTVT có đề nghị quy hoạch đấu nối với quốc lộ do UBND các tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ GTVT theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP được áp dụng điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch.
 

       Ø  TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ

Ø  CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Ø  DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ LÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Ø  DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DOANH

NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN HẠNG 1, HẠNG 2, HẠNG 3

Ø  Đấu Thầu Nâng Cao

Ø  Đấu Thầu Qua Mạng

Ø  Thẩm Định Thầu

Ø  Đăng Ký Nhà Thầu

Ø  Đăng Ký Chứng Thư Số Nhà Thầu

Ø  Đăng Ký Chứng Thư Số

Ø  Chỉ Huy Trưởng

Ø  Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình

Ø  Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng

Ø  An Toàn Lao Động

Ø  Sơ Cấp Cứu

Ø  Lập Và Quản Lý Dự Án CNTT

Ø  Giám Sát Thi Công Dự Án CNTT

Ø  Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng CNTT

Ø  Ôn Thi Hành Nghề Đấu Thầu

Ø  Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát

Ø  Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Tổ Chức Hạng 1, Hạng 2


       Các Tin khác
  + Đăng kí nhanh bên mời thầu - Đăng kí nhanh nhà thầu‎ (06/06/2020)
  + Thông báo mời thầu có cần đính kèm hồ sơ mời thầu không? (01/06/2020)
  + Hỏi: Dự án nào phải ban hành quy định lựa chọn nhà thầu? (27/04/2020)
  + Có được điều chỉnh đơn giá, giá dự thầu? (27/04/2020)
  + Nhà thầu thay đổi xuất xứ hàng hóa, xử lý thế nào? (27/04/2020)
  + Sang tay'' 60-80% gói thầu có bị coi là chuyển nhượng thầu? (27/04/2020)
  + Xác định giá gói thầu khi áp dụng hợp đồng trọn gói (27/04/2020)
  + Nhà thầu phải cam kết gì trong đơn dự thầu? (27/04/2020)
  + Hỏi: Gói thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng thực hiện thế nào? (27/04/2020)
  + Hỏi: Lập dự án công nghệ thông tin vốn sự nghiệp thế nào? (27/04/2020)
  + Đơn vị nào thẩm định dự toán khảo sát xây dựng? (05/09/2019)
  + Nguyên tắc xác định chi phí tư vấn dự án (05/09/2019)
  + Điều kiện làm giám sát trưởng công trình (05/09/2019)
  + Nguyên tắc xác định chi phí tư vấn dự án (05/09/2019)
  + Ban QLDA chuyên ngành có được giám sát thi công không? (05/09/2019)
  + Nhà thầu được chỉ định không bắt buộc có tên trong Hệ thống (05/09/2019)
  + Thông Tư Số: 04/2019/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019 (05/09/2019)
  + Cá nhân không có chứng chỉ hoạt động đấu thầu có được đánh giá hồ sơ dự thầu không? (05/09/2019)
  + Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu có cần Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu? (05/09/2019)
  + Nhà thầu chào hai đơn giá cho cùng một việc có bị loại? (29/05/2019)

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 Trụ sở: Số 108 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội
VPGD: P1606, Tầng 16, tòa nhà FS FIVE SEASON, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

                 Tel: 0917.951.558
 Email: 
phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://pta.edu.vn