Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
KHÓA HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 6
Hôm nay: 189
Trong tuần: 376
Trong tháng: 376
Tổng: 6605572

         Home > Đấu thầu > Các Tình Huống >
 Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án vốn NSNN Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án vốn NSNN , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án vốn NSNN

 

Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý được hiểu là dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc cơ quan cấp dưới được Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đấu thầu Việt Nam đề nghị giải đáp một số nội dung quy định tại Thông tư số 64/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Cụ thể, Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 09/2016/TT-BTC như sau:

“Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra;

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức thẩm tra;

c) Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt;...”

Nội dung của từ “quản lý” nêu trên được hiểu là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh phê duyệt dự án (đồng thời UBND tỉnh phê duyệt quyết toán) thì Sở Tài chính tổ chức thẩm tra quyết toán hay hiểu theo nghĩa nào khác?

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn thuộc Chương trình mục tiêu do UBND tỉnh A phân bổ kinh phí thực hiện (từ nguồn ngân sách trung ương). Tuy nhiên cấp phê duyệt dự án đầu tư (quyết định đầu tư), phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành lại là sở X thuộc UBND tỉnh A. Khi thực hiện quyết toán dự án, sở X có phải trình hồ sơ quyết toán sang Sở Tài chính tỉnh A để thẩm tra quyết toán không hay căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 9 nêu trên để thực hiện?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án

Theo Khoản 3, Khoản 4, Điều 39 Luật Đầu tư công quy định thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án:

“3. Chủ tịch UBND cấp tỉnh:

a) Quyết định đầu tư chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư;

b) Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý, trừ dự án quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều này;

c) Được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, nhóm C quy định tại Điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới.

4. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã:

a) Quyết định đầu tư chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định;

b) Quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã;

c) Chủ tịch UBND cấp huyện được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án quy định tại Điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới trực tiếp”.

Do vậy, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý ở đây được hiểu là dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc cơ quan cấp dưới được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Tương tự, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp huyện quản lý là dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc cơ quan cấp dưới được Chủ tịch UBND cấp huyện phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Cơ quan phê duyệt đầu tư thực hiện thẩm tra quyết toán

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn ngân sách Nhà nước:

“b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán đối với các dự án nhóm B, C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính thẩm tra”.

Do vậy, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do cấp tỉnh quản lý (UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư dự án hoặc phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới quyết định phê duyệt đầu tư dự án) thì Sở Tài chính tổ chức thẩm tra quyết toán.

Trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do cấp tỉnh quản lý và Sở X được UBND tỉnh phân cấp hoặc ủy quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án thì Sở Tài chính là cơ quan tổ chức thẩm tra quyết toán.
 

       Các Tin khác
  + HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU (19/08/2019)
  + Đăng ký bên mời thầu (19/08/2019)
  + Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư (05/08/2019)
  + Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT đào tạo, thi sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu (02/08/2019)
  + Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (02/08/2019)
  + Đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề đấu thầu (02/08/2019)
  + Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (25/04/2019)
  + Đơn vị nào được thẩm định hồ sơ thầu dự án vốn NSNN? (18/04/2019)
  + Được thỏa thuận chuyển nhượng đất để làm dự án cụm công nghiệp? (18/04/2019)
  + Hướng dẫn xử lý phạt vi phạm hợp đồng trong quản lý xây dựng (18/04/2019)
  + Trường hợp nào bảo lãnh dự thầu không hợp lệ? (18/04/2019)
  + Thông số, đặc tính kỹ thuật là cơ sở để xác định giá của thiết bị (18/04/2019)
  + Chi phí dự phòng không dùng đến được phân bổ thế nào? (18/04/2019)
  + Sai khác về tiến độ trong hồ sơ dự thầu có hợp lệ hay không? (18/04/2019)
  + Được dùng chứng chỉ hành nghề cũ để tham gia công trình? (18/04/2019)
  + Thời gian đóng, mở thầu có thể trùng nhau? (18/04/2019)
  + Có được thi chứng chỉ thiết kế, giám sát nhiều lĩnh vực? (18/04/2019)
  + Không được chỉ định thầu gói thầu tư vấn trên 500 triệu (18/04/2019)
  + Điều kiện về năng lực đối với nhà thầu xây dựng (18/04/2019)
  + Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất (18/04/2019)

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 Trụ sở: Số 108 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội
VPGD: P1606, Tầng 16, tòa nhà FS FIVE SEASON, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

                 Tel: 0976.464.688  
 Email: 
phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://pta.edu.vn