Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 4
Hôm nay: 18
Trong tuần: 422
Trong tháng: 11532
Tổng: 5894628

         Home > CÁC KHÓA HỌC KHÁC >
 Khóa học Lập và quản lý dự án công nghệ thông tin theo Quyết định 1987/QĐ-BTTT Khóa học Lập và quản lý dự án công nghệ thông tin theo Quyết định 1987/QĐ-BTTT , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT.
  • Là cơ sở để xây dựng các giáo trình; tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT.
  • Trang bị kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về Lập và quản lý dự án, lập dự toán chi phí đầu tư và giám sát thi công đối với dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  • Rèn kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
Chương trình dành cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, tư vấn, triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hay những người có nhu cầu.
 THỜI LƯỢNG: 48 tiết  
CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC 
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận của Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin truyền thông cấp có giá trị quốc gia và có thời hạn 05 năm.
 
KHÓA HỌC LIÊN QUAN 
NỘI DUNG KHÓA HỌC 
Phần 1: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT
Nội dung
Thời lượng
Chuyên đề 1:  Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát
01 tiết
1.1. Nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát
 
1.2. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát
 
1.3. Giám sát công tác khảo sát
 
1.4. Nội dung nhật ký khảo sát
 
1.5. Lập báo cáo kết quả khảo sát
 
1.6. Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát
 
Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT
01 tiết
2.1. Phân loại dự án ứng dụng CNTT
 
2.2. Nội dung thiết kế sơ bộ
 
2.3. Nội dung thuyết minh dự án
 
2.4. Nội dung tổng mức đầu tư
 
2.5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT
 
2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng
 
2.7. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT
 
Chuyên đề 3: Lập Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
02 tiết
3.1. Nội dung khảo sát bổ sung
 
3.2. Nội dung thiết kế thi công
 
3.3. Lập thuyết minh thi công phần thiết bị
 
3.4. Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ
 
3.5. Nội dung dự toán, tổng dự toán
 
3.6. Điều chỉnh thiết kế thi công
 
Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ
02 tiết
4.1. Khái niệm về xác định giá trị phần mềm
 
4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ
 
4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tại Việt Nam
 
4.4. Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với các hệ số kỹ thuật- công nghệ và hệ số môi trường
 
4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm
 
Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự án
02 tiết
5.1. Nội dung đề cương và dự toán chi tiết
 
5.2. Lập thuyết minh đề cương
 
5.3. Lập dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT thuộc đề cương
 
5.4. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết
 
Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra
04 tiết
6.1. Thảo luận
 
6.2. Bài tập tình huống
 
6.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
 
Phần 2: Nội dung về nghiệp vụ Quản lý dự án ứng dụng CNTT
Nội dung
Thời lượng
Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng CNTT
04 tiết
1.1. Những vấn đề  chung về lập và quản lý dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án  ứng dụng CNTT
 
1.1.2. Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.3. Phân loại dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.4. Nguyên tắc quản lý dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư
 
1.1.6. Nội dung quản lý dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.7. Các hình thức quản lý dự án ứng dụng CNTT
 
1.2. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.2. Thực hiện dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.3. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.5. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
 
Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án
02 tiết
2.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án ứng dụng CNTT
 
2.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án ứng dụng CNTT
 
2.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án ứng dụng CNTT
 
2.4. Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT
 
Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án
02 tiết
3.1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT:
- Quản lý chất lượng khảo sát;
- Quản lý chất lượng thiết kế thi công;
- Quản lý chất lượng thi công;
-  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công.
 
3.2. Quản lý chất lượng:
- Lập kế hoạch quản lý chất lượng;
- Lập hệ thống quản lý chất lượng;
- Các biện pháp đảm bảo chất lượng;
- Các biện pháp kiểm soát chất lượng.
 
Chuyên đề 4: Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và rủi ro
01 tiết

       Các Tin khác
  + KHAI GIẢNG LỚP HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (25/01/2019)
  + HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN, TNDN TỐI ƯU TIỀN LƯƠNG: THUẾ TNCN, THUẾ TNDN, BHXH (09/01/2019)
  + Khóa Học Giám Sát Thi Công Dự Án Công Nghệ Thông Tin-Theo Quy Định Tại Nghị Định 102/NĐ-CP (09/01/2019)
  + Khóa Học Lập Và Quản Lý Dự Án CNTT-Theo Nghị Định 102/NĐ-CP (09/01/2019)
  + Khai Giảng Lớp Ôn Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu, Lớp Lập QLDA CNTT, Lớp Đấu Thầu Qua Mạng, Lớp Chỉ Huy Trưởng Lớp Giám Sát Trên Toàn Quốc (09/01/2019)
  + Khai Giảng Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu (15/12/2018)
  + ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ SPA , THẨM MỸ VIỆN - QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM MỸ CHỨNG CHỈ PHUN THÊU THẨM MỸ - NỐI MI (07/07/2018)
  + KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (07/07/2018)
  + KHÓA HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (25/06/2018)
  + KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ TOÀN QUỐC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT (25/06/2018)
  + KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & KHÓA HỌC AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG CÔNG (25/06/2018)
  + MỞ LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A2,B1,B2 CHÂU ÂU ĐỖ 100% (18/06/2018)
  + KHAI GIẢNG LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC (18/06/2018)
  + Khai giảng lớp dự toán đo bóc khối lượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng (18/06/2018)
  + LỚP HỌC KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG - CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ (17/06/2018)
  + Khai giảng khóa học Môi Giới Bất Động Sản, Định Giá, Quản Lý Sàn Bất Động Sản (16/06/2018)
  + Khóa Học Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (16/06/2018)
  + Khai Giảng Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu Nâng Cao (16/06/2018)
  + Khóa Học Tin Học Văn Phòng Theo Thông Tư 03/2017 (16/06/2018)
  + KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH -TƯ VẤN GIÁM SÁT (21/05/2018)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/