Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban, ngành và các cá nhân


 Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức;

 Công ty đào tạo Hà Nội Tuyển sinh  lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính" như sau:

1. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

1.1. Đối tượng tham gia khóa học

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương từ 3,33 trở lên;

- Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng và tương đương;

- Đối tượng chuyển từ các doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

1.2. Thời gian, địa điểm

- Học buổi tối các ngày trong tuần, từ 17h30 đến 20h30. Thời gian học 02 tháng.

- Khai giảng 17h30 ngày 23/8/2019 tại Hà Nội

1.3. Học phí:3,500.000đ đã bao gồm học phí, tài liệu.

2. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

2.1. Đối tượng tham gia khóa học

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Lãnh đạo cấp Sở và tương đương; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khoá học bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 04 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên);

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương từ 3,33 trở lên;

- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Đại úy trở lên;

- Đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

2.2. Thời gian, địa điểm học

- Học buổi tối các ngày trong tuần, từ 17h30 đến 20h30. Thời gian học 02 tháng.

- Khai giảng 17h30 ngày 23/8/2019 tại Hà Nội.

2.3. Học phí: 3.000.000đ (Hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn), đã bao gồm học phí, tài liệu.

3. Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành xong khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Nội vụ để được xét chuyển xếp ngạch và thi nâng ngạch theo quy định. Khi đến học, học viên mang theo 02 ảnh cỡ 4x6, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác sau ảnh.

4. Phương thức thanh toán

Các đơn vị, cá nhân thanh toán bằng tiền mặt  hoặc chuyển khoản 

5. Đăng ký Hotline: 0976.464688