Kính gửi: Lãnh đạo cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước

Những năm gần đây chính sách của nhà nước có nhiều thay đổi trong công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước, việc trao quyền tự chủ một phần hoặc toàn bộ về tài chính, nhân sự cho các đơn vị, đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp phải xây dựng một cơ chế phân phối phù hợp, tạo động lực, thúc đẩy cho các bộ phận, cá nhân trong đơn vị, nhưng vẫn phải đảm bảo, tuân thủ các quy định của nhà nước về công tác thu, chi và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn dịch vụ.

Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước” như sau:

Mục tiêu khóa tập huấn:

- Hiểu được chính sách nhà nước trong công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước.

- Xây dựng và áp dụng các phương pháp trả lương mềm.

- Hạn chế những sai phạm trong công tác quản lý thu, chi, sử dụng nguồn ngân sách và hoạt động dịch vụ.

1. Đối tượng:

- Lãnh đạo đơn vị, trưởng phòng kế toán, kế toán trưởng, trưởng phòng tổ chức- hành chính các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

- Lãnh đạo, trưởng phòng kế toán, phòng chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước đang quản lý trực tiếp các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

2. Nội dung khóa tập huấn: (có nội dung chi tiết kèm theo).

3. Giảng viên giảng dạy:

- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;

- Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Thời gian, địa điểm:

- 02 ngày, từ ngày 25/8/2019

- Địa điểm học tai: 

5. Học phí: 800.000đ/học viên  đã bao gồm học phí, tài liệu, nước uống có hóa đơn tài chính. Học phí trên không bao gồm chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú và công tác phí của học viên.

Các đơn vị thanh toán bằng tiền mặt vào ngày khai giảng hoặc chuyển khoản 

6. Đăng ký:

Các đơn vị, cá nhân đăng ký danh sách theo mẫu đính kèm, trước ngày 25/8/2019 qua một trong 3 hình thức sau:

-         Qua email: phongdaotao88@gmail.com

-         Qua ĐT: 0976464688