Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 9
Tổng: 5154777

         Home > Nội dung khóa học > Quản lý lao động, tiền lương và BHXH >
 Nội dung khóa học quản lý lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nội dung khóa học quản lý lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                                                                

Quản lý lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội “bắt buộc, thất nghiệp, tự nguyện

và các văn bản hướng dẫn; quy trình, thủ tục các chế độ”

 

PHẦN I: Quản lý lao động tiền lương

1-                  Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

-           Hướng dẫn Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về tiền lương

-           Hướng dẫn Nghị định 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty 100% vốn Nhà nước.

-           Hướng dẫn Nghị định 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Cán bộ quản lý trong công ty 100% vốn Nhà nước.

-           Hướng dẫn Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động.

-          Hướng dẫn Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Cán bộ quản lý trong công ty 100% vốn Nhà nước.

2-        Hướng dẫn Các văn bản về Hợp đồng lao động

   -       Đối tượng phạm vi áp dụng, loại hợp đồng lao động,

   -      Hình thức hợp đồng lao động, nội dung hợp đồng lao động, ký loại hợp đồng lao động, việc làm thử, thay đổi nội dung hợp đồng lao động

   -      Điều chuyển làm việc khác, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước.

  -       Quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng của người lao động; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của Cơ quan, Doanh nghiệp; chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

   -       Trợ cấp thôi việc; không được trợ cấp thôi việc; mất việc làm;

   -      Kỷ luật lao động, các hình thức kỷ luật lao động; hình thức kỷ luật sa thải; Hồ sơ xử lỹ kỷ  luật, nguyên tắc xem sét kỷ luật, tổ chức xét  kỷ luật ...

3-     Quản lý hệ thống tiền lương trong Cơ quan, doanh nghiệp

 -       Các hạng mục chính trong hệ thống lương: thang lương, bảng lương, phụ cấp

 -       Chế độ nâng bậc thay đổi hệ số lương

 -       Qui chế về tiền lương tổi thiểu, lương danh nghĩa, lương thực tế

 -       Phương pháp xây dựng qui chế tính lương, thưởng cho người lao dộng

 -       Các hình thức trả lương cho người lao động

 -       Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên gắn với qui chế lương, thưởng

 -       Trao đổi kinh nghiệm về các bất cập của hệ thống lương hiện hành của cơ quan, doanh nghiệp

PHẦN II: Hướng dẫn quy trình, thủ tục các chế độ Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn

 -     Giới thiệu ác văn bản hướng dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội hiện hành

 -     Các qui định cụ thể về BHXH đối với người lao động và người sử dụng lao động

 -     Các tính, đối chiếu BHXH theo qui định cập nhật

 -     Hồ sơ, qui trình giải quyết chế độ BHXH cho người lao động

 -     Các vấn đề liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân của người lao động.

  -     Chế độ BHXH bắt buộc: ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

  -     Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện: Hưu trí; Tử tuất.

  -     Chế độ bảo hiểm thất nghiệp:

  -      Đối tượng bắt bộc tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

  -      Các điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, mức trợ cấp, thời gian hưởng trợ cấp

  -      Hỗ trợ học nghề và tìm việc làm

  -      Hồ sơ tham gia và hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

  -      Hướng dẫn quy trình

  -      Hướng dẫn các biểu mẫu cho từng chế độ

  -      Tư vấn và giải đáp thắc mắc


       Các Tin khác
  + Nội Dung Khóa học Lập và quản lý dự án CNTT (26/09/2018)
  + Khóa học Đấu thầu qua mạng thực hành trên máy tính (18/06/2018)
  + Quản lý chất lượng công trình xây dựng (11/12/2017)
  + Khóa nghiệp vụ Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp (11/12/2017)
  + Thẩm định kết quả đấu thầu (09/12/2017)
  + Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội (14/11/2016)
  + Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội (14/02/2014)
  + Đấu thầu cơ bản (14/02/2014)
  + Quản lý chất lượng công trình xây dựng (10/07/2013)
  + Lập và thẩm định dự án đầu tư (10/07/2013)
  + Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hiệu quả (10/07/2013)
  + Giám sát thi công xây dựng công trình (10/07/2013)
  + Giám sát đánh giá dự án đầu tư (01/07/2013)
  + Hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ (01/07/2013)
  + Đo bóc tiên lượng, lập dự toán (01/07/2013)
  + Giám đốc quản lý dự án đầu tư (01/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (01/07/2013)
  + Đấu thầu nâng cao (01/07/2013)
  + Chỉ huy trưởng công trường (01/07/2013)
  + Định giá xây dựng (01/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/