Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 10
Tổng: 5350267

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

I- Chức danh và yêu cầu đối với chỉ huy trưởng công trường?

a. Chức danh chỉ huy trưởng.

    Chỉ huy trưởng công trường là mt chc danh trong h thng qun tr doanh nghip xây dng, trc tiếp thi công xây lp hin trường là trung tâm chi phí và có nh hưởng quyết định đến hiu qu sn xut, kinh doanh ca doanh nghip xây dng.

 

b. Yêu cầu đối với chỉ huy trưởng công trường?

 - Chỉ huy trưởng cần phải có nghip v qun lý và năng lc điu hành sản xuất tốt.

-  Ch huy trưởng công trường phi có bng đại hc tr lên thuc chuyên ngành phù hp vi loi công trình và đáp ng các điu kin tương ng vi mi hng.

 

c. Bổ nhiệm chức danh chỉ huy trưởng công trường?

     Việc bổ nhiệm chức danh chỉ huy trưởng công trường thuộc thẩm quyền của người đứng đầu nhà thầu thi công. Khi bổ nhiệm vào chức danh này, cá nhân phải đáp ứng được các điều kiện năng lực theo điều 52 của NĐ12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. C¸ nh©n bæ nhiÖm chøc danh chØ huy tr­ëng c«ng tr­êng kh«ng yªu cÇu ph¶i cã bÊt kú chøng chØ hµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng nµo.

 

d. Năng lực của chỉ huy trưởng công trường được phân thành 2 hạng:

a) Hạng 1:

- Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 7 năm;

- Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.

b) Hạng 2:

- Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 5 năm;

- Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

c) Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm  thi công tối thiểu 5 năm được giữ chức danh chỉ huy trưởng hạng 2.

 

đ. Phạm vi hoạt động của chỉ huy trưởng?

a) Hạng 1: được làm chỉ huy trưởng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV cùng loại;

b) Hạng 2: được làm chỉ huy trưởng công trình từ cấp II, III và IV cùng loại.

Đối với cá nhân chưa  được xếp hạng thì chỉ được làm chỉ huy trưởng cấp IV, hoặc được chỉ huy trưởng 5 CT cấp IV thì được chỉ huy trưởng CT cấp III cùng loại.

          (Loại công trình theo NĐ209 gồm: Công trình dân dụng;Công trình công nghiệp; Công trình giao thông; Công trình thủy lợi; Công trình hạ tầng kỹ thuật. Cấp công trình xây dựng được xác định theo từng loại công trình, căn cứ vào tầm quan trọng và quy mô của công trình – phụ lục NĐ209).

 

II- Chức năng và nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường?

a. Chức năng (4cn):

- Chức năng định hướng và kế hoạch hóa sản xuất.

- Chức năng tổ chức sản xuất.

- Chức năng điều khiển, chỉ đạo sản xuất.

- Chức năng kiểm tra kết quả sản xuất.

b. Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường?

- Là người chịu trách nhiệm trước đơn vị thi công, trước pháp luật về mọi hoạt động tại công trường về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Là người trực tiếp tổ chức quản lý thi công hàng ngày tại công trường.

- Chịu trách nhiệm về các mặt:

                   + Kỹ thuật và chất lượng,

                   + Tiến độ,

                   + Khối lượng

                   + An toàn,

                   + Vệ sinh môi trường trên công trường.

- Lập biện pháp thi công.

- Lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ sản xuất.

- Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo qui định của nhà nước.

 

 

 

 

                          

 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/